VOSSATWIST

VOSSATWIST VOSSATWIST VOSSATWIST

VOSSATWIST

Ein spennande aktivitet der gruppa vert delt inn i lag med 7 – 9 deltakara. Kvart lag skal igjennom ein rund løypa, og på vegen skal laget løysa ulike praktiske oppgåver. Laget skal koma seg frå post til post ved hjelp av tildelte transportmiddel eller ein lede tråd. Stikkord i denne samanhengen er samarbeid og praktisk engasjement. Aktiviteten føregår i det flotte området rundt Bavallstunet. Kvart lag har med seg ein instruktør frå Vossamoro. Vossatwist er ein aktivitet som passar for ALLE uansett alder. Etter aktivitetane samlast me i SkibarBula for ei oppsummering av resultata og premiering av det beste laget. Premieutdelinga kan gjerne kombinerast med forfriskingar eller noko godt å eta.

Tid/ pris: 2 t – kr. 390 pr. pers
Kapasitet:  10 –100 pers

Vossamoro er eit mobilt aktivitetselskap. På forespørsel arrangerar me Vossatwist og andre kjekke aktivitetar der de har samlinga dykkar.
Ta gjerne kontakt for meir informasjon.

  • Gode rabattar ved kjøp av fleire aktivitetar.

For meir informasjon eller bestilling av aktivitetar kontakt:

Vossamoro mobil: 95982065
E – post: gunvor@vossresort.no