LAGBYGGING

LAGBYGGING LAGBYGGING LAGBYGGING LAGBYGGING

LAGBYGGING

Ein aktivitet full av ulike utfordringar, der samarbeid, kommunikasjon  og praktisk engasjement er eigenskapar deltakarane må fokusera på når dei saman skal løysa dei ulike oppgåvene. Gruppa vert delt inn i lag med 7 – 9 personar som saman skal løysa 5 ulike praktisk / teoretiske oppgåver. Oppgåvene er lagt ut i det flotte området rundt Bavallstunet, og det tar ca 20 – 25 min å løysa kvar oppgåve som består av ein planleggings del og ein praktisk del. På kvar post er det ein instruktør som gjev rettleiing, vurdera lagets innsats og notera resultata.  Etter aktivitetane samlast gruppa inne i SkiBarBula for ei kort evaluering, oppsummering av resultata og premiering av det beste laget. Premieutdelinga kan gjerne kombinerast med noko godt å eta eller drikka.

Tid:   2 t
Pris:  kr 390 pr. pers  (min kr. 3200)
Kapasitet: 8 – 600 pers

Vossamoro er eit mobilt aktivitetselskap. På forespørsel arrangerar me lagbygging og andre spennande aktivitetar der de har samlinga dykkar.

Tilbemelding frå ein av våre kundar:
Vi på NAV Økonomiteneste vil med dette få takka dykk for den kjekke aktiviteten vi hadde saman med dykk. Det var både lærerikt, engasjerande og vi fekk bruke kreativ tankegang, m.m. Veldig bra! Det blir snakka om den kjekke aktiviteten  her i gangane på huset skal de vita. Så nok ein gong tusen takk for eit glimrande opplegg!

For meir informasjon ellere bestilling av aktivitetar kontak:

Vossamoro mobil: 95982065
E – post: gunvor@vossresort.no

FAGLEG OPPFYLJING

Silje Heistein Lund er en motiverende foredragsholder med smittende engasjement.

Hun har hatt ulike roller innen næringslivet, blant annet prosjektledelse, som foredragsholder, rådgiver og instruktør. Men hun har også mer utradisjonelle arbeidsområder på merittlisten, blant annet som som tømmerhugger. Hun har mastergrad i sosiologi, med fordypning i psykologi. Her har det største interesseområdet vært organisasjonsutvikling med fokus på psykososialt arbeidsmiljø.

De forskjellige arbeidsområdene har har gitt henne gode kommunikative egenskaper, som har ført til at hun har ledet ulike prosjekter som omfattet fokus på lagbygging og et inkluderende arbeidsmiljø. Effektivisering og organisering av organisasjonsstrukturer er en del av hennes ekspertise, herunder kvalitetsutvikling av arbeidsprosesser.

Foredrag/kurs  som tilbys:

Faglig oppfølging i forhold til lagbyggings aktivitetene

Varighet: ca 1,5 time

  • Prestasjons- og trivselsfremmende ledelse
  • Veien til et motivert og velfungerende team
  • Effekten av lagbygging via positiv forsterkning framfor aversiver
  • Det blir fokusert på mekanikken bak godt samarbeid

Pris:  kr. 250 pr. pers (minimum kr. 3200)

Kurs i presentasjonsteknikk

Varighet: ca 2 timer (inkl. pause)

  • Passer for alle som har en hverdag hvor god formidlingsevne står sentralt, og kunne tenke seg å bli bedre i dette
  • Kurset tar for seg de vanligste feilene vi gjør i situasjoner når vi skal presentere, undervise eller selge.
  • Oppbyggingen av en profesjonell presentasjon
  • Hvordan bli en god taler

Presentasjonene er interaktive, inneholder visuell og auditiv fremvisning, og alle får utdelt papirversjonen av presentasjonen.
De kan også bli skreddersydde for å passe ditt publikum eller interesseområde

Pris:  kr. 280 pr. pers (minimum kr. 5000)

For meir informasjon ellere bestilling av aktivitetar kontak:

Vossamoro mobil: 95982065
E – post: gunvor@vossresort.no