LAGBYGGING

LAGBYGGING LAGBYGGING LAGBYGGING LAGBYGGING LAGBYGGING

LAGBYGGING

Ein aktivitet full av ulike utfordringar, der samarbeid, kommunikasjon  og praktisk engasjement er eigenskapar deltakarane må fokusera på når dei saman skal løysa dei ulike oppgåvene. Gruppa vert delt inn i lag med 7 – 9 personar som saman skal løysa 5 ulike praktisk / teoretiske oppgåver. Oppgåvene er lagt ut i det flotte området rundt Bavallstunet, og det tar ca 20 – 25 min å løysa kvar oppgåve som består av ein planleggings del og ein praktisk del. På kvar post er det ein instruktør som gjev rettleiing, vurdera lagets innsats og notera resultata.  Etter aktivitetane samlast gruppa inne i SkiBarBula for ei kort evaluering, oppsummering av resultata og premiering av det beste laget. Premieutdelinga kan gjerne kombinerast med noko godt å eta eller drikka.

Tid:   2 t
Pris:  kr 390 pr. pers  (min kr. 3200)
Kapasitet: 8 – 600 pers

Vossamoro er eit mobilt aktivitetselskap. På forespørsel arrangerar me lagbygging og andre spennande aktivitetar der de har samlinga dykkar.

Tilbemelding frå ein av våre kundar:
Vi på NAV Økonomiteneste vil med dette få takka dykk for den kjekke aktiviteten vi hadde saman med dykk. Det var både lærerikt, engasjerande og vi fekk bruke kreativ tankegang, m.m. Veldig bra! Det blir snakka om den kjekke aktiviteten  her i gangane på huset skal de vita. Så nok ein gong tusen takk for eit glimrande opplegg!

For meir informasjon ellere bestilling av aktivitetar kontak:

Vossamoro mobil: 95982065
E – post: gunvor@vossresort.no